Information om företaget

Spelvårdsförsäkring - Hjälp för spelberoende

Vårt motto på Paf är Play among Friends. Vänner tar hand om varandra, och vi vill att det ska vara tryggt för våra kunder att spela hos oss. Vi strävar efter att ständigt lära oss mera om spelansvar och utvecklas i området. Trygghet och spelansvar handlar om konkreta åtgärder, och därför har vi tillsammans med Moderna försäkringar tagit fram en unik spelvårdsförsäkring för våra kunder. 

Vad är en spelvårdsförsäkring?

Vår spelvårdsförsäkring finns för att vi vill hjälpa de kunder som har utvecklat ett spelberoende att få tillgång till professionellt stöd. Försäkringen ersätter behandling för upp till 2300 euro hos en av försäkringsbolaget godkänd terapeut. Försäkringen tillåter också att en anhörig deltar i behandlingen tillsammans med den drabbade kunden.

Vilka omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller för spelare bosatta i Finland och Sverige som är över 18 år samt för spelare bosatta i Estland som är över 21 år. För att kunna nyttja försäkringen behöver man ha varit registrerad kund på Paf.com minst 12 månader och ha spelat för minst 120 euro under den senaste 12-månadersperioden.

Hur kan jag få hjälp?

Om du misstänker att du har ett beroende och uppfyller de ovannämnda kraven, kan du söka hjälp via oss:

  • Kontakta kundservice och berätta ditt ärende.
  • Kundservice ger dig instruktioner om hur du kan komma i kontakt med en terapeut.
  • Diagnosen ställs av en av alla parter godkänd terapeut.
  • En behandlingsplan tas fram och godkänns av Paf och försäkringsbolaget.
  • Behandlingen sköts enligt planen och Moderna Försäkringar ersätter kostnaderna.

Försäkringsvillkor för spelvårdsförsäkringen

Läs villkor och försäkringsbevis här (PDF).

För mer information om spelvårdsförsäkringen, kontakta Kundservice.