Information om företaget

Spelansvar

Rent spel och tryggt nöje

Spel för oss är underhållning och det skall vara roligt att spela hos Paf. Vi är därför måna om att allt spel på Paf sker under trygga och kontrollerade former och att eventuella negativa följder av spelandet begränsas.

Tyvärr är det så att omkring två procent av befolkningen i de flesta av världens länder lider av någon form av spelproblem. Omkring en fjärdedel av dessa, ungefär 0,5 %, anses vara spelberoende.

Ytterst är det alltid den enskilde individens beslut att bestämma hur mycket han eller hon spelar. Men eftersom vi strävar efter långa och givande relationer, ligger det i vårt intresse att arbeta förebyggande för att förhindra spelproblem och ge stöd när det behövs.

Stor vikt läggs vid att informera om riskerna med spelande och skydda inte minst ungdomar från att etablera ohälsosamma spelvanor. Ju yngre man är desto mottagligare är man för att utveckla ett beroende. Därför tillåter vi inga personer under 18 år att spela hos oss.

Vi erbjuder Verktyg för självkontroll (verktygen kan vara värda att titta närmare på för alla spelare). Vi arbetar systematiskt med att studera spelbeteende genom ett egenutvecklat system som vi kallar "Spelansvarsradarn". Målet är att upptäcka avvikelser eller negativa spelbeteenden. Vi har ett team som arbetar med dessa frågor och deras mål är att så tidigt som möjligt kontakta de spelare som anses vara i riskzonen.

Alla som vinner över 20 000 euro kontaktas av oss. I den kontakten ingår alltid rekommendationen att frysa spelkontot. Vi säkerställer också att våra kunder får finansiell rådgivning och att de har kontakt med sin bank för att på bästa sätt kunna hantera vinsten – som ofta kan vara livsförändrande.

Vi anser att kunskap om spelberoende är A och O. Vår personal utbildas därför kontinuerligt och vi stödjer även forskningen inom området. Paf har bland annat finansierat forskningsprojektet Gapro Care Åland (Gambling problem care) som leddes av Professor Barbro Gustafsson vid Högskolan på Åland och Karolinska Institutet i Stockholm.

Ett konkret resultat av projektet är vår spelvårdsförsäkring som kan ge spelberoende tillgång till professionellt stöd. Men framför allt har forskningsprojektet lärt oss mycket. Den kunskapen är viktig när vi utvecklar framtidens metoder att förebygga och hantera spelproblem.