Information om företaget

Kontaktuppgifter

Kundservice

Pafs kundservice är öppen dagligen kl 09.00 – 00.00.

Du kan nå oss på 0200 11 99 99 som är gratis att ringa.

E-post: kundservice@paf.com

Paf - Huvudkontor

Lövdalsvägen 8
Pb 241
AX-22 101 Mariehamn
Åland, Finland
Tel: +358 20 7910 600
Fax: +358 18 22 030
E-post: info@paf.com
E-post: forename.surname@paf.com
Webb: www.paf.com
FO-nummer: 0280695-6 Paf

Övriga kontor

Paf - Helsingfors

Mikaelsgatan 15 A
FI-00160 Helsingfors
Finland
Fax: +358 20 7910 701

Paf - Helsingfors
(Land och fartyg)

Skatuddsterminalen K8
FI-00160 Helsingfors
Finland
Tel: +358 20 7912 360
Fax: +358 9 665 897

Paf Casino - Åland

Strandgatan 35
AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland
Tel: +358 20 7912 231
Fax: +358 18 17 030
E-post: info@pafcasino.com
Webb: www.pafcasino.com

Paf - Sverige

Blasieholmsgatan 5 2tr
Box 3323
SE-10366 Stockholm
Sverige

Paf - Estland

Staapli 4-68
EE-10415 Tallinn
Estland
Tel: +372 5300 2105
E-post: info@paf.ee

Paf - Spanien

C/Goya 59
2° izquierda
28001 Madrid
Spanien
Tel: +34 912 754 875
E-mail: clientes@paf.es

Dotterbolag

Paf Consulting Abp

Lövdalsvägen 8
Pb 241
AX-22 101 Mariehamn
Åland, Finland
Tel: +358 20 7910 600
Fax: +358 18 22 030
E-post: info@paf.com

Pafer A/S

Staapli 4-68
EE-10415 Tallinn
Estonia
Tel: +372 5300 2105
E-post: info@paf.ee